Galeria
Księga gości
Historia
Aktualności
Działalność DWDz
Propozycje programowe
Baza Placówki
Lokalizacja
Kontakt
Propozycje programowe

Nauczyciele- wychowawcy Domu Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych zatrudnia 8 nauczycieli o specjalnościach:

 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
 • pedagogika korekcyjna,
 • resocjalizacja,
 • wychowanie fizyczne i rehabilitacja,
 • nauczanie początkowe,

a także siostrę katechetkę, pielęgniarkę oraz lekarza wzywanego telefonicznie w razie potrzeby.

    Nauczyciele wychowawcy placówki są odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, są organizatorami życia dzieci będących pod ich opieką, dbają o prawidłowy przebieg procesu edukacyjno- wychowawczego, realizują potrzeby i oczekiwania dzieci i młodzieży przyjeżdżających na turnusy wczasowe, a także ich nauczycieli- opiekunów. Tworzą przyjazną atmosferę wychowawczą, pełną wzajemnej życzliwości, prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej. Pracują w oparciu o tygodniowe plany pracy oraz opracowane przez siebie programy.
 
Propozycje Programowe

Aktualnie placówka realizuje następujące programy autorskie ( do wyboru):

 • programy profilaktyczne (I i II stopień profilaktyki) dla klas 4-6 i dla gimnazjów
 • program ekologiczny dla klas 4-6,
 • program prozdrowotny dla klas 1-3 i 4-6,
 • program pt.: „Szkoła odkrywców” dla klas 1-3,
 • program pt.: „Szkoła turysty” dla klas 4-6,
 • program pt.: „Szkoła twórców” dla klas 4-6
 • program pt.  „Szkoła pionierów – odkrywców  Dzikiego Zachodu”
 • program - innowacja pedagogiczna pt. „Spotkajmy się w Rymanowie Zdroju”.Strona głównaGaleriaKsięga gości