Galeria
Księga gości
Historia
Aktualności
Działalność DWDz
Propozycje programowe
Baza Placówki
Lokalizacja
Kontakt
Działalność DWDz
Działalność Domu Wczasów Dziecięcych

Podstawowym założeniem pracy Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju jest jedność wszystkich dziedzin wychowania. Organizacja pracy jest tak zaplanowana by spełniała oczekiwania dzieci, rodziców oraz nauczycieli szkół macierzystych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną placówki programem pracy zajęcia pozalekcyjne uwzględniaj…a imprezy cykliczne /powtarzające się w każdym turnusie/, świąteczne i okolicznościowe. Są to m.in.:
 • wieczorek zapoznawczy,
 • prezentacja talentów,
 • konkursy: tańca, piosenki, fryzur, kolęd…,
 • wybory miss i mistera turnusu,
 • wieczór baśni i bajek,
 • bal przebierańców,
 • zabawy towarzyskie: „Czar par”, „Randka w ciemno” itp.
 • quizy,
 • wieczorki poświęcone historii uzdrowiska i domu wczasów,
 • Inne.
Imprezy okolicznościowe i świąteczne:
 • wieczornice z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych,
 • wieczór andrzejkowy,
 • spotkanie mikołajkowe,
 • spotkanie wigilijne, połączone z programem artystycznym, śpiewaniem kolęd, dzieleniem się opłatkiem i kolacją wigilijną w turnusie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, karnawałowe bale przebierańców,
 • powitanie wiosny i topienie Marzanny,
 • spotkania teatralne, oparte na tradycji ludowej, związanej z obrzędowością Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy,
 • powitanie lata, nawiązujące do nocy świętojańskiej,
 • wieczornica z okazji dnia matki.

Atrakcją pobytu jest możliwość udziału dzieci w warsztatach rękodzieła. Proponujemy zajęcia z bibułkarstwa, koronkarstwa, zdobienia szkła, szydełkowania, orgiami płaskie i wypukłe
i wiele innych.

Cztery razy w roku organizujemy duże imprezy środowiskowe dla dzieci z naszej gminy(zarówno dzieci ze szkół podstawowych jak i gimnazjów). Na stałe do kalendarza placówki weszły :

Mityngi ekologiczne, których celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzebę, a nawet konieczność ochrony przyrody i zapoznanie ich z możliwościami i różnymi formami działań w tym zakresie.

„Dni Maryjne”, 2-dniowe spotkania dla dzieci i młodzieży z grup apostolskich, działających przy parafii Rymanów Zdrój, obejmujące zabawę i działania twórczo-edukacyjne wokół postaci Maryi - Matki Boga i ludzi. Niedawno, w dniach 28 i 29 X 2006 miało miejsce kolejne, już czwarte spotkanie tego typu. Zgromadziło ono i zintegrowało 95 osób w wieku od 7 do17 lat.

Spotkania o treściach patriotycznych. Ostatnie odbyło się 15 XI 2006, a nosiło tytuł „W hołdzie bohaterom narodowym”. W scenariuszu spotkania znalazł się montaż słowno-muzyczny „Nasze narodowe Zaduszki”, wykład okolicznościowy o postawach młodych Polaków -patriotów na przestrzeni wieków oraz praca w grupach zadaniowych, której efektem było ogromne drzewo genealogiczne-„Obrazowa historia Polski”, wiersz „Do patriotów polskich” i odezwa do młodych Polaków. Celem spotkań tego typu jest pogłębienie wiedzy historycznej uczniów, szersze zainteresowanie młodzieży historią narodu polskiego, jej wybitnymi postaciami, uwrażliwienie na symbole narodowe.

Dni turystyki i sportu, propagujące ideę ruchu na świeżym powietrzu, potrzebę krajoznawstwa i turystyki pieszej m.in.: „Góry bliskie sercu Rymanów Zdrój 2002”
 


Strona głównaGaleriaKsięga gości